Goudse Canon

De Goudse Canon is in 2009 ontwikkeld in opdracht van Stichting Historisch Platform Gouda, het overlegorgaan van historische verenigingen, musea, cultureel-historische instellingen als het archief en de bibliotheek en de gemeente Gouda. Het Platform streeft ernaar de onderlinge contacten te verbeteren en waar mogelijk samenwerkingsverbanden te smeden. Een ander doel van het Platform is om de inwoners van Gouda bekend te maken met de cultuurhistorie van hun stad.

Iedere Gouwenaar (en andere geïnteresseerden in de cultuur en geschiedenis van Gouda) kan naar hartenlust grasduinen in de geschiedenis van zijn of haar stad op de website http://www.goudsecanon.nl. De Canon van Gouda beschrijft stadsgeschiedenis vanaf de 11de tot en met de 21ste eeuw in veertig verhalen. Gebouwen als het Kasteel, de Jeruzalemkapel en het Weeshuis zijn er te vinden en bekende personen als Erasmus en Coornhert. Economische activiteiten in de stad als het Tolhuis en de Waag en in de periode daarna de Plateelbakkerij Zuid-Holland en de Julianasluis. Tot slot is er ook veel aandacht voor de meer recentere geschiedenis met bijvoorbeeld actiegroep De Kritische Siroopwafel en de komst van gastarbeiders in Gouda in het venster Moskee El-Fath. Alle vensters zijn gekoppeld aan Goudanet, dé site over Gouds erfgoed. Op deze manier kan men nog meer informatie over een onderwerp vinden.

Goudse Canon voor kinderen

In 2012 is het boek ‘Verhalen van Gouda’, de Goudse Canon voor de jeugd, uitgegeven door het Historisch Platform Gouda. Het wordt door De Brede School Gouda in de bovenbouw aan alle basisscholieren aangeboden.

“Verhalen van Gouda” bestrijkt de geschiedenis van de stad vanaf het begin tot op de dag van vandaag in elf perioden. Iedere periode wordt ingeleid met een verhaal over kinderen uit die tijd, geschreven door de bekende kinderboekenschrijfster Vivian den Hollander en geïllustreerd door Herre Methorst. De verhalen gaan vergezeld van een historische toelichting, waarin de ontwikkeling van de stad, de burgerlijke samenleving, nijverheid, geloof en bestuur in die tijd toegelicht worden. Achter in het boek wordt met een tijdbalk de verhouding van alle verhalen tot de 40 vensters van de website www.goudsecanon.nl en de vensters van de Canon van Nederland aangegeven. Zo ontstaat een helder beeld van de ontwikkeling van de stad Gouda afgezet tegen de algemene landelijke geschiedenis.

Het boek is zeer geschikt voor de individuele jonge lezer maar ook voor onderwijs in de geschiedenis van de eigen omgeving, zoals dat tegenwoordig weliswaar niet wettelijk verplicht maar toch dringend geadviseerd wordt in de bovenbouw van de basisschool. Voor gebruik op school wordt door de Brede School en het Platform een digitale versie van het boek aan de leerkrachten in het basisonderwijs aangeboden. ‘Verhalen van Gouda’ is ook verkrijgbaar in de museumwinkel.


Links


Hier vindt u ons

Museum Gouda
Achter de Kerk 14
2801 JX Gouda
Oosthaven 9 (tevens museumwinkel)
Routebeschrijving

Contact

T 0182 331 000
F 0182 331 019
info@museumgouda.nl

Laatste tweets

RT @museumtijdschr: #NIEUW | Museumtijdschrift 2 is uit! Nu te koop voor € 8,95. Met #HelenVerhoeven @Bonnefanten, #PieterPourbus @MuseumGo

Vanaf zaterdag 24 februari in Museum Gouda: Henk Helmantel - Geloof, Harmonie en Stilte! https://t.co/eCeE3LGjvq

MuseumGouda

Openingstijden

Dinsdag t/m zondag 11.00-17.00
Speciale feestdagen

Parkeertip: Q-park Bolwerk
Meer informatie

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Meld u dan snel aan voor onze nieuwsbrief!